De geneeskrachtige paddenstoelen uit de oude overgeleverde traditionele kennis

Paddo’s werden begeerd omwille van hun geestverruimende krachten en zijn al sinds de oude tijden in het nieuws. Er waren een groot aantal studies die de geneeskundige krachten van deze paddenstoelen bij slopende mentale gezondheidsproblemen, pijn bij kanker en immuniteitsproblemen  beoordeelden. Het wijdverbreide gebruik van deze paddo’s in de vijftiger jaren was de basis van de zogenaamde hippie cultuur. Deze werd gekenmerkt door de kerngedachte van vrijheid van geest en ziel.

 

Na deze periode werd het legale gebruik van deze paddenstoelen aan banden gelegd, waarbij deze psychoactieve stoffen als illegaal en ontwrichtend werden bestempeld. Recent zagen we een nieuwe belangstelling voor de medische en geestverruimende eigenschappen van deze zachte hallucinogene paddenstoelen. De hernieuwde wetenschappelijke belangstelling voor paddo’s en de minder strenge wettelijke normen hebben geleid tot heropleving in het bestuderen en het gebruiken van paddo’s.

 

Wat zijn Paddo’s ?

Het etiket paddo is van toepassing op schimmels die psilocybine, psilocine en psychedelische stoffen bevatten, die de waarnemingen kunnen veranderen. Je kan diepe mystieke ervaringen opdoen  als je magische truffels inneemt. Je kan een gevoel van eenheid met de geest en het universum ervaren. Recente studies zinspelen erop dat de effecten van psilocybine langdurig en over het algemeen positief zijn. Het is een goed idee om met een kleine dosis te beginnen om in te zien wat het effect van de stof op jouw psyche geeft. Deze paddenstoelen zijn vrij gemakkelijk te kweken en zijn op grote schaal te vinden in het zuidwesten van de V.S., Latijns-Amerika, Oost-Australië, de eilanden in de Stille Oceaan en in delen van India. Er zijn online shops zoals Trufflemagic.com , die vele variëteiten van  paddo’s en truffels die op een veilige en hygiënische wijze geteeld worden, in voorraad hebben. Het is ook heel goed mogelijk om je eigen paddo’s te kweken in de geborgenheid van je eigen woning met behulp van sporen die vrij gemakkelijk in discreet verpakte kweeksetjes, verkrijgbaar zijn.

 

Hoe werken deze paddenstoelen ?

Paddo’s bezitten een actieve psychotroop bestanddeel dat een sterke neiging vertoont om jouw gemoedstemming te veranderen. Die verandering in de waarneming gebeurt zowel visueel als auditief. Er zijn studies geweest die wijzen op een gevoel van gelukzaligheid. De psilocybine reageert met de serotine receptoren om die zalige stemming op te roepen. De geest ervaart een bevrijdend gevoel. Dat gevoel van bevrijding kan leiden tot een langdurige en diepgaande geestverruimende ervaring.

Het effect van de paddo’s wordt gevoeld ongeveer 20 à 60 minuten na de inname van de paddo’s. Ze kunnen worden gekauwd, getrokken als thee of zelfs ingenomen als een capsule of een poedertje. De eerste zintuiglijke gewaarwording gebeurt visueel. Er is een caleidoscopische visuele sensatie als een rooster. Dit is de voorloper op andere sensaties. De trip is een reis met ontdekkingen, inzichten en spiritualiteit. De diepgaande openbaring van jouw spirituele kern kan het begin zijn van een toestand van eenheid met de kosmos.